Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

PSZOK Poraj

Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów znajduje się przy ul. Słonecznej 17A w Poraju
(teren firmy ZŁOMOTEX).

PSZOK czynny jest w środy w godz. 12.00-15.00, w soboty w godz. 9.00-12.00
(z wyjątkiem świąt).

 

Do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można oddawać odpady komunalne selektywnie zebrane takie jak:

 • szkło i opakowania ze szkła
 • papier i tektura, opakowania z papieru i tektury
 • metale i opakowania z metali, tworzywa sztuczne, metale i opakowania z tworzyw sztucznych
  i metali, opakowania wielomatriałowe
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe – do 1,5 m3 z nieruchomości max. dwa razy w roku
 • odpady tekstyliów i odzieży
 • zużyte opony – max. 8 szt. w danym roku kalendarzowym
 • odpady budowlane i rozbiórkowe – 1 m3 miesięcznie z remontów prowadzonych samodzielnie 
  (nie dotyczy materiałów zawierających substancje niebezpieczne, np. papa, smoła, asfalt, eternit)
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym
  w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igieł i strzykawek
 • chemikalia i opakowania po nich
 • zużyty sprzęt RTV i AGD (nie dotyczy świetlówek, lamp fluorescencyjnych i innych zawierających rtęć)
 • zużyte akumulatory 

 

Do pojemnika dostarczonego przez firmę STALA GROUP Sp. z o.o., zlokalizowanego przed Urzędem Gminy Poraj (ul. Jasna 21) należy oddawać:

 • świetlówki, lampy fluorescencyjne i inne zawierające rtęć
 • żarówki
 • zużyte baterie
 • zużyte telefony komórkowe

 

Do odpadów wielkogabarytowych przyjmowanych przez PSZOK nie należą:

 • wszelkiego rodzaju części budowlane (deski, belki, panele, płoty, grzejniki, płyty, rolety)
 • części samochodowe
 • motorowery
 • kosiarki spalinowe
 • odpady poremontowe
 • odpady ogrodowe
 • worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi zmieszanymi bądź segregowanymi.

 

PSZOK nie przyjmuje odpadów komunalnych zmieszanych, ani powstałych w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.

 

W celu pozostawienia odpadów na terenie PSZOK należy wypełnić dokument zawierający:

 • adres nieruchomości, z której pochodzą odpady
 • imię i nazwisko osoby dostarczającej odpady
 • rodzaj dostarczonych odpadów
 • datę dostarczenia odpadów podpisaną klauzulę o następującej treści: „Oświadczam, że dostarczone przeze mnie odpady zostały wytworzone w gospodarstwie domowym z nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Poraj”.

 

Obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa, zapisami Regulaminu oraz mogłoby zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi.

Na żądanie obsługi PSZOK dostarczający odpady zobowiązany jest do okazania zawartości worka
z odpadami celem ich weryfikacji. Obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi powstałymi w gospodarstwie domowym.

 

Wszelkie informacje o funkcjonowaniu PSZOK- u można uzyskać:

 • na miejscu u obsługi PSZOK
 • na stronie internetowej Urzędu Gminy Poraj: www.ugporaj.pl, www.poraj.bip.net.pl 
  w zakładce: Gospodarka Odpadami, Ochrona Środowiska/Gospodarka Odpadami
 • pod nr tel.: 34 314 52 51 wew. 30 lub 47
 • w Urzędzie Gminy Poraj, pokój 109.