Jesteś tutaj: Start / / Przeterminowane leki

Przeterminowane leki

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Nie wyrzucaj do śmieci, oddaj przeterminowane leki w aptece!

Gmina Poraj realizuje program odbioru przeterminowanych leków od mieszkańców w ramach funkcjonowania Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Wszystkie leki, które już utraciły datę ważności, należy dostarczyć do wyznaczonych w tym celu punktów znajdujących się w:

  • Gminnym Ośrodku Zdrowia w Poraju, ul. ul. 3- go Maja 25, tel. 34 314 50 12

  • Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „MEDICOR” w Żarkach Letnisku,
    ul. Raczyńskiej 3A, tel. 34 314 63 81.

Przeterminowane leki można dostarczać w godzinach otwarcia ww. placówek.

 


 

Zachęcamy do pozbywania się przeterminowanych leków właśnie w ten sposób, gdyż są one uznane za odpady niebezpieczne. Zbudowane są z wielu związków chemicznych, środków szkodliwych, a nawet trucizn, które po upływie terminu przydatności do spożycia, stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Są też szkodliwe dla środowiska, ponieważ pomimo upływu czasu zachowują dużą aktywność biologiczną. Związki zawarte w lekach są niezwykle trwałe i przedostając się do gleb lub wód potrafią skazić je na wiele lat. Skażona woda, która przedostanie się do studni lub ujęć wody może spowodować zagrożenie dla organizmu ludzkiego i zwierząt, a część toksyn pochodzących z lekarstw może kumulować się w komórkach organizmów żywych.

Dlatego nie wolno wyrzucać leków do toalety! Oczyszczalnie nie radzą sobie z takimi substancjami, a ich obecność w wodzie sprawia, że bakterie i wirusy uodparniają się na nie, co powoduje, że leki przestają pomagać, a organizm, aby mógł sobie poradzić z infekcjami, potrzebuje nowych, coraz mocniejszych środków.

Pamiętajmy, że do pojemników ustawionych w aptekach należy wrzucać leki w postaci drażetek, tabletek, maści, aerozoli, oraz lekarstwa w postaci płynnej. Nie wolno zaś wrzucać tam zużytych strzykawek i igieł, gdyż jest to już inny rodzaj odpadów, które należy oddawać w zakładach leczniczych lub przychodniach, które mają podpisaną umowę z wyspecjalizowanym zakładem, który prowadzi ich utylizację.